Xét về tỷ lệ tương đối, điện thoại các loại và linh kiện trở thành nhóm hàng hóa xuất khẩu có mức tăng trưởng cao nhất trong 11 tháng qua của Việt Nam bệnh thần kinh. Theo đó, dù giá trị xuất khẩu mặt hàng này vào tháng 11 giảm nhẹ 120 triệu USD so với tháng trước nhưng tính chung trong 11 tháng, giá trị xuất khẩu vẫn tăng tới 78,4% phan mem ke toan. Xếp ngay sau đó là điện tử, máy tính và hóa chất. Dầu thô tiếp tục đà giảm khi giá trị xuất khẩu tính đến tháng 11/2013 chỉ bằng 85% so với năm 2012.

Với các mặt hàng nhập khẩu, xe máy nguyên chiếc trở thành mặt hàng có giá trị nhập khẩu thấp nhất, với chỉ 1.000 chiếc trong tháng 11. Tính đến tháng 11, giá trị nhập khẩu xe máy chỉ bằng 75% so với năm trước, trong đó xe máy nguyên chiếc giảm tới 40%.

Trong 11 tháng qua, Việt Nam đã xuất khẩu 121 tỷ USD, còn kim ngạch nhập khẩu ước đạt 121,1 tỷ USD. Với kết quả này, cả nước nhập siêu khoảng 95,5 triệu USD bệnh thần kinh.