Cochrane :Cochrane quốc tế gồm các nhóm liên kết lại với nhau trong việc coi xét các loại bệnh lâm sàng phổ thông (như các bệnh về da, mắt hoặc thị lực) đến các loại bệnh cụ thể như bệnh tâm thần phân bại liệt hay bệnh đa xơ cứng các bệnh về mắt. Cũng có những nhóm tụ tập vào các vận hành lâm sàng không thuộc chuyên môn liên quan như các bệnh nhiệt đới; nhóm chấn thương Cochrane có nhiệm vụ đề phòng và quản lí các chấn thương cấp tính bệnh viêm kết mạc . Nhóm này cùng chúng tao chia cắt chuyên trị ở trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London thông qua Trials Search Coordinator của chúng tao là nhà phố khoa học thông tin kinh nghiệm. Cho đến ngày nay chưa có nhóm nào xem xét về cách phòng ngừa và quản lí các chấn thương nhãn hiệu khoa. Nhân việc được mời để viết về chủ đề này cho tạp chí Nhãn khoa cộng đồng, hai nhóm chúng tôi đã hợp tác với nhau nhằm cải thiện tình huống này. 
  Bước trước hết là lo nghĩ về các vấn đề trọng tâm nhất và làm cách nào để chia chủ đề lớn này vì một nhóm riêng lẻ không thể phụ trách được việc phòng ngừa và quản lí các chấn thương mắt. Chúng tôi chọn các bằng chứng huyết mạch cho việc phòng ngừa các chấn thương. Chấn thương mắt thường xảy ra ở nơi làm việc (công nghiệp lẫn nông nghiệp), ở nhà phố và khi chơi thể thao. Chúng ta có nên chia các xem xét theo từng môi trường khác nhau, hoặc tụ tập vào các thủ pháp can thiệp như đeo kính bảo hộ, thắt dây an toàn khi đi xe ô tô, đưa ra các lời khuyến cáo, thông tin? Đây là GĐ thích thú của xem xét Cochrane.
  Chúng tôi cần nghĩ ngợi cẩn trọng về việc chúng ta đang gắng sức để trả lời đúng trọng điểm và chúng tôi cần đặt ra câu hỏi theo cách nào đó để nó được đáp một cách ý nghĩa. Từ viết tắt Pico gợi chúng tôi nhớ đến các yếu tố huyết mạch của vấn đề, đó là:
·      –  Dân số (ai là mục tiêu cần sự can thiệp)
·      –  Can thiệp (ví dụ như thắt lưng hiệu quả hay kính an ninh mắt)
·      –  So sánh (ví dụ như ví von giữa việc đeo kính và không đeo hoặc giữa việc có thông báo và không có thông suốt tin)
·      –  Kết quả ( tác động của sự can thiệp được đo bằng cách nào (tỉ lệ mắc phải chấn đau thương buốt hoặc chỉ là việc tuân thủ đúng qui định)
  Giai đoạn tiếp theo của lộ trình là đăng bạ đề tài trên e-mail theo mẫu trên mạng ở trang www.cochraneeyes.org. Mục đích của việc đăng kí là ngăn chặn sao chép không cần thiết. Nghiên cứu Cochrane là một nỗ lực lớn và thật đáng tiếc nếu một cố gắng như vậy trở thành vô giá trị. Việc đăng bộ đề tài ẩn ý việc hoàn thành nghiên cứu trong một khoảng thời khắc hợp lí, người tìm hiểu phải đưa ra khoảng thời điểm ước tính cho việc hoàn thành một bản thảo. Khi thời khắc không bị dồn ép một cách khắt khe, đến kì hạn chót nộp bài mà vẫn chưa hoàn thành sẽ dẫn đến việc đầu đề bị thu lại và người khác sẽ làm nó
  Lần đăng kí đề tài tiếp theo, bước kế tiếp là xong qui chuẩn cách tiến hành một nghiên cứu. Bước này do một nhóm cùng cấp coi xét về phông nền và thủ pháp luận và sau đó được xuất bản ở thư viện Cochrane. Vì vậy việc nghiên cứu sẽ theo đúng qui chuẩn, sẵn có cho mọi người bình luận, gợi ý  túc trực tuyến. Đây là nét đặc trưng tương tác của thư viện Cochrane, thư viện này có thể truy nhập thông qua trang web của chúng tôi. Nghiên cứu sau đó được bắt đầu thông qua qui chuẩn sau đó được một nhóm xem xét cùng cấp lưu ý lại và kết thúc là xuất bản. Sau đó nó có thể được tái bản nhiều lần ở các tờ báo khác. Nhưng nghiên cứu Cochrane điện tử cam kết cải thiện chất lượng tối thiểu hai năm một lần hoặc bất luận khi nào có sự thể nghiệm nào mới huyết mạch và có liên lụy được xuất bản  
  Các tìm hiểu Cochrane bao gồm duy nhất một chứng cứ chất lượng tốt nhất. Không có điểm nào ở việc tóm tắt và phổ quát chứng cớ mà không đáng tin cẩn hoặc có sự thiên vị. Hầu hết các sự can thiệp y tế, tức là các cuộc thử nghiệm kiểm rà soát tình cờ bắt đầu tốt được đánh giá theo nguyên tắc rõ ràng để tránh việc thiên vị và thất bại. Nhưng những cuộc tìm hiểu về cách phòng chống các chấn thương thường gặp thiếu thốn trong việc market các cuộc thử nghiệm sắp đến, và các tìm hiểu do nhóm chấn thương Cochrane thi hành thỉnh thoảng bao gồm các xem xét quan sát. Ví dụ, tác động của mũ bảo hiểm trong việc giảm nguy cơ chấn thương cấp tính ở đầu không dễ dàng nghiên cứu trong các cuộc thử nghiệm tình cờ sắp đến. Chúng ta sẽ phải lưu ý những vấn đề này ở nghiên cứu về các tác động của việc phòng chống tổn thương mắt.
Các bài báo về chấn thương mắt hiện nay đang thực hiện
  Một vài nghiên cứu về việc quản lí chấn thương mắt đang được chấp hành (bảng 1). Vài tìm hiểu trong số đó gần xong. Nghiên cứu về việc mắt xích giác mạc trầy xước rất thỏa thích đã làm nảy sinh một vấn đề là không có bằng chứng chứng tỏ việc chữa trị truyền thống có xác xuất chữa được bệnh trầy xước giác mạc viêm kết mạc.
  Ai muốn đóng góp vào hoạt động nghiên cứu này có khả năng contact với Điều phối viên nhóm xem xét ở trang web