Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với Bộ Ngoại giao vừa tổ chức Lễ khánh thành Hệ thống quản lý cấp thị thực trực tuyến và Trung tâm tích hợp dữ liệu Bộ Ngoại giao bao ve

Từ 14/3/2014, thay vì phải đến cơ quan đại diện Việt Nam trong giờ hành chính để lấy tờ khai, người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể thực hiện việc khai trên mạng thông qua website:http://visa thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.mofa.gov.vn. 

Với hệ thống này, thời gian xin cấp visa vào Việt Nam sẽ được rút ngắn xuống còn một nửa so với trước đây. Cụ thể, thay vì trả kết quả sau 5 ngày làm việc, khách nước ngoài hoặc người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có nhu cầu xin cấp thị thực vào Việt Nam sẽ có được câu trả lời chỉ sau từ 2-3 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao cũng đã đưa vào vận hành trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ nhằm tăng tính tự động hóa trong quy trình giải quyết công việc, cải cách hành chính; liên kết các đơn vị trong Bộ trên cùng một hạ tầng hệ thống mạng đồng nhất; chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan bộ, ngành… 

Như vậy, hồ sơ cấp thị thực sẽ được chuyển đến trung tâm dữ liệu để chia sẻ thông tin trong nội bộ Bộ Ngoại giao cũng như giữa Bộ Ngoại giao và các cơ quan của Chính phủ.

Được biết, hai dự án: Hệ thống quản lý cấp thị thực trực tuyến và Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ Ngoại giao là hai dự án thực hiện từ 2006, sử dụng nguồn vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.