Phần mềm facebook ninja – WordStream (công ty phát triển phần mềm online marketing) đã phân tích hơn 10.000 từ khóa Tiếng Anh trong giai đoạn 90 ngày và họ xác dịnh được những từ khóa đắt giá cao nhất trong hệ thống PR từ khóa Google Adwords.

Trên dụng cụ tìm tòi Google, có những từ khóa được người dùng tìm hiểu rất nhiều và họ chi trả 1 khoản tiền lớn để cho các lao vụ họ tìm tòi được . vì thế , trên Google Adwords, rất nhiều công ty phải đấu giá để đường link PR của họ thường thấy ở vị trí cao trong kết quả tìm tòi .

WordStream đã có một infographic tổng kết về vấn đề này, trong đó, từ khóa “insurance” (bảo hiểm) có CPC lên đến $54.91 (tức là khi một người click vào đường link trên Google Adwords thì công ty sẽ mất $54.91).

Và đây là giá của 20 từ khóa đắt nhất:

1. Insurance (bảo hiểm): 54,91 USD2. Loans (khoản vay): 44,28 USD3. Mortgage (thế chấp): 47,12 USD4. Attorney (luật sư ): 47,07 USD5. Credit (tín dụng): 36,06 USD6. Lawyer (luật sư ): 42,51 USD7. Donate (quyên góp): 42,02 USD8. Degree (bằng cấp): 40,61 USD9. Hosting (lao vụ máy chủ): 31,91 USD10. Claim (khiếu nại ): 45,51 USD11. Conference Call (Gọi nhóm): 42,05 USD12. Trading (mua bán ): 33,19 USD13. Software (phần mềm): 35,29 USD14. Recovery (hồi phục ): 42,03 USD15. Transfer (chuyển đổi): 29,86 USD16. Gas/Electricity (điện/gas): 54,62 USD17. Classes (lớp, các loại): 35,04 USD18. Rehab (phục hồi ): 33,59 USD19. Treatment (xử lý): 37,18 USD20. Cord Blood (cuống rốn): 27,8 USD

  • Nguồn : thủ thuật marketing .com