⁠Nếu dự án luật đất đai sửa đổi chưa được thông qua tại kỳ họp Quốc hội này thì sẽ đưa vào chương trình kỳ họp cuối năm phan mem quan ly nhan su. Khi đó, dự thảo sửa đổi Hiến pháp cũng sẽ được trình để thông qua.

Theo giải trình của Thường vụ Quốc hội hôm nay (18/6), có nhiều đại biểu đề nghị cân nhắc thời điểm trình thông qua các dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và luật đất đai, “có thể lùi lại một năm để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý” IWIN 280 HD.

Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2013 và 2014 của Quốc hội ưu tiên hàng đầu cho cải cách kinh tế.

Tuy nhiên, do hai dự thảo này đã và đang được tiến hành đúng các bước theo tiến độ và yêu cầu của Quốc hội, đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân, Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ nguyên tiến độ.

Theo đó, dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ được trình để thông qua vào kỳ họp sau, tháng 10 năm nay. Dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu Quốc hội chưa thông qua tại kỳ họp này thì đưa vào chương trình để thông qua cũng vào cuối năm nay.

Theo nghị quyết được Quốc hội biểu quyết thông qua hôm nay với 89,76% ý kiến đồng ý, chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2013 và 2014 ưu tiên hàng đầu cho cải cách kinh tế, tiếp theo đến các luật về tổ chức bộ máy, bảo đảm quyền công dân.

Cụ thể, chương trình năm 2013 có các luật doanh nghiệp sửa đổi, thuế giá trị gia tăng sửa đổi, đấu thầu sửa đổi, việc làm, đầu tư công, hải quan sửa đổi.

Dự án luật hộ tịch, sau khi chính phủ phê duyệt đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, sẽ được cho ý kiến tại kỳ họp cuối năm nay và thông qua tại kỳ họp tiếp theo.

Các dự án Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, luật tổ chức HĐND, UBND, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, luật căn cước công dân, Nhà ở sửa đổi, Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, được bổ sung vào chương trình năm 2014.

Thường vụ Quốc hội cũng tán thành việc TP.HCM xây dựng đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đề nghị Chính phủ chuẩn bị hồ sơ để Quốc hội đưa vào chương trình cụ thể.

Các luật về hội, luật biểu tình, trưng cầu dân ý, quy hoạch, đô thị, tiền lương tối thiểu, có trong chương trình làm luật của Quốc hội khóa này, sẽ được đưa vào chương trình cụ thể của các năm tiếp theo khi đã được chuẩn bị kỹ bầm tím.