Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, Kho bạc Nhà nước đã huy động được thêm 3.720 tỷ đồng trái khoán Chính phủ trong phiên đấu thầu vừa tổ chức đèn led âm trần. Trong đó, có 650 tỷ đồng trái khoán kỳ thời hạn 2 năm, lãi suất 6,15%/năm.

Trái phiếu kỳ thời hạn 3 năm huy động được 1.540 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 6,75%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 530 tỷ đồng, với lãi suất 7,67%/năm bán chung cư dolphin plaza hà nội bất động sản . Trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 1.000 tỷ đồng, lãi suất 8,88%/năm.

Như vậy, sau 4 phiên đấu thầu (kể từ đầu năm 2014 đến nay), Kho bạc Nhà nước huy động được hơn 35.262 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.

Xem Thêm :