Sáng 30/3, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua một số chỉ tiêu trong năm nay và báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 tư vấn đầu tư nước ngoài. Theo đó, tổng doanh thu công ty năm ngoái đạt hơn 1.010 tỷ đồng, giảm 5,4%, chỉ hoàn thành 88,7% kế hoạch năm. Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm lỗ 8,3 tỷ đồng.

Bao ve Các cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch năm 2013 tại đại hội cổ đông thường niên của Công ty Bảo hiểm BIDV ánh sáng 30/3. Ảnh: Mạnh Hải

Theo Tổng giám đốc Tôn Lâm Tùng năm 2012, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng nói chung và BIDV nói riêng rất thấp, kiềm nén giải ngân để tài trợ cho các dự án mới. Trong khi đó khai thác qua BIDV vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của BIC.

Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm tàu có tỷ lệ bồi thường quá cao, các doanh nghiệp trong ngành hàng hải gặp khó khăn nên BIC chủ động hạn chế khai thác nghiệp vụ này, đây cũng là lý do khiến doanh thu sụt giảm.

Năm 2012 công ty đạt lợi nhuận sau thuế 110,8 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2011, chủ yếu đến từ hoạt động tài chính và các hoạt động khác. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 354,5 triệu đồng, trích từ lợi nhuận sau thuế. Trong đó, chủ tịch nhận thù lao 60 triệu đồng một năm còn phó chủ tịch là 48 triệu đồng.

Sang năm 2013, BIC nhắm mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng thêm khoảng 10%, tỷ lệ cổ tức cũng là 10%, doanh thu bảo hiểm đạt 850 tỷ đồng (tăng 12,7%). Về dự định tăng vốn lên 850 tỷ đồng trong năm nay, ông Trịnh Minh Tâm, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Bảo hiểm BIDV cho biết, hiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán không ổn định, do đó hội đồng quản trị quyết định tạm hoãn việc tìm kiếm đối tác chiến lược và chuyển hướng sang nhận, chuyển nhượng vốn góp từ 2 đơn vị liên doanh tại Lào và Campuchia Dich vu bao ve .

Xem Thêm :